Expoziție de pictură contemporană – Bucuresti

  • Vernisaj: Joi, 18 Mai 2017
  • Curator: dr. Marius Tița
  • FUNDAȚIA DIGNITAS (Galeriile private din str.Anton Pann, sector 3)
  • ASOCIAȚIA INACO – INIȚIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE, FUNDAȚIA DIGNITAS

„Elemente de Geometrie Sensibilă” din creaţia lui Constantin Mihalache


Constantin Mihalache vede în figurile contemplaţiei sale cazuri particulare ale unei dispoziţii arhitecturale pe care o prezintă în mod obiectiv experienţei noastre sensibile. Artistul plastic cercetează în afară de puncte, linii, planuri abstracte, folosite într-o geometrie care tinde să se emancipeze pe cât posibil de intuitive, alte puncte, linii, planuri, al căror studiu nu numai că nu aspiră către acest gen de evoluţie, ci găsindu-şi totdeauna în ea substanţă şi satisfacţie.

Inima artistului bate în ritm cu timpul, privirea sa nelimitându-se la a descoperi suprafeţe, linii, culori. Ea merge mai departe. Percepe ordinea aşa cum auzul separa sunetele de cuvinte.

Există de asemenea în acest parcurs expoziţional forme geometrice în mișcare, iar altele împietrite în imagini. Cercuri-ovale din centrul cărora pornesc spiţe până la linia conturului. Iată esenţialul care chiar dacă continuă să depindă de privire, nu încetează să se afle în instanţa raţiunii, întrucât constituie un nucleu de relaţii fixe.

Până la urmă, în toate aceste forme nu există nimic metaforic. Aş spune că arboreleroata şi masa incandescentă de culoare sunt lucrurile ce constituie tot atâtea alte metafore pentru această privire-inteligenţă a artistului ce surprinde esenţialul.

Iată deci, cum un arbore, o roată, chiar o stea, sunt transformate deodată în “eternităţi”, fără ca prin aceasta să înceteze a mai fi “imagini”.

Constantin Mihalache – o santinelă închisă în ghereta inimii noastre, ne vesteşte de ceva vreme sosirea unor  zori noi în arta plastică românească, ce vor alunga multe fantome. Primiţi-l, iubiţi-l, dar mai ales simţiţi-l.

Radu Călin Georgescu –  iubitor de artă

Interventie curator Marius Tita